Liberalni primer za značaj

Vprašanja značaja so se v ameriški politiki premaknila v ospredje. Predsedniške volitve leta 2016 so hitro postale referendum o značaju posameznih kandidatov in ne tekmovanje idej. V poročanju so prevladovala vprašanja o temperamentu Donalda Trumpa in poštenosti Hillary Clinton. Odkar je predsednik Trump prevzel funkcijo, so bili pogosto izraženi pomisleki glede njegovih sposobnosti za samoregulacijo, razmišljanje in empatijo.

Toda pomisleki glede značaja ne bi smeli biti omejeni na naše politične voditelje: pomemben je tudi značaj državljanov. In čeprav je tipično retorična domena političnih konservativcev, bi morala biti krepitev značaja tudi prednostna naloga liberalcev.V Liberalnem primeru za značaj v populistični dobi, Brookingsov višji sodelavec Richard Reeves in raziskovalni asistent Dimitrios Halikias trdita, da se liberalci ne bi smeli izogibati vprašanju oblikovanja značaja zaradi strahu, da se zdi, da osredotočenost na značaj krivi za svojo prikrajšanost prikrajšane. medtem ko narekuje preveč paternalistično vizijo dobrega. Nasprotno, izrazito liberalna zavezanost gojenju avtonomnega značaja, trdijo, je bistvena za družbene priložnosti in za svobodno družbo širše.

Avtorji se sklicujejo na vse več empiričnih raziskav nekognitivnih veščin in kažejo, kako vrzeli v razvoju karakternih sposobnosti vodijo do vrzeli v pomembnih življenjskih rezultatih. Takšne lastnosti, kot so odločnost, samokontrola in zapoznelo zadovoljstvo, so močni napovedovalci življenjskih priložnosti in so na današnjem trgu dela vedno bolj nagrajeni.Izziv za avtonomno pojmovanje značaja liberalcev je, da se značaj skoraj vedno oblikuje znotraj močnih družbenih institucij, kot sta družina ali cerkev. Konservativno kritiko, da liberalizem črpa iz virov, ki so jih ustvarile predliberalne družbene institucije, je treba jemati resno. To je na primer eden od razlogov, zakaj je stabilnost družine tako pomembna. Stabilna, ljubeča in predana družina pomaga pri gojenju značaja njihovih otrok, kar njihovim otrokom omogoča, da vodijo samostojno življenje.Če želite izvedeti več, preberite celoten prispevek tukaj.