Kako je neplačilo Portorika znižalo stroške izposojanja držav

Pravni okvir za neplačilo države (v nasprotju z občinskim) je negotov; nobena država ni zamudila svojega dolga, odkar je to storil Arkansas leta 1933. V prispevku Legal Uncertainty and Municipal Bond Yields: Market Spillovers from Puerto Rico , pripravljenem za konferenco o občinskih financah leta 2019 v Brookingsu, Chuck Boyer z univerze v Chicagu Booth School of Business trdi, da trgi na nedavno neplačilo Portorika gledajo kot na precedens za pravni okvir v primeru neplačila države ZDA. (V ZDA lahko občinske in okrožne vlade razglasijo stečaj; države ne.) Z uporabo metodologije študije dogodkov Boyer ugotavlja, da so cene državnih obveznic statistično pomembne reakcije na zakonodajo in pravne odločitve v zvezi s Portorikom. Z zmanjšanjem pravne negotovosti v zvezi z morebitno neplačilo države se Portoriko odloči zmanjšano stroški državnega zadolževanja, ugotavlja.

Boyerjeve študije poudarjajo štiri dogodke v sagi o Portoriku. Prvič, leta 2014 je Portoriko sprejel Zakon o izvršbi in izterjavi dolgov javnih družb Portorika (Zakon o izterjavi), ki podjetjem v državni lasti omogoča prestrukturiranje dolgov. Dve leti pozneje, leta 2016, so opravili Zakon o moratoriju dolgov in finančni izterjavi (Zakon o dolgu), ki je Puerto Ricu omogočil, da preneha plačevati dolgove. Tretjič, istega leta je sprejel ameriški kongres OBLJUBI , ki Puerto Ricu omogoča prestrukturiranje dolgov z ugodnejšimi pogoji do upnikov kot 9. poglavje , način, s katerim lokalne oblasti razglasijo stečaj. Nazadnje je leta 2018 sodnik odločil, da so plačila obveznic za posebne prihodke Portorika neobvezna med stečajnim postopkom. Ti dogodki zmanjšujejo tržno negotovost, saj so začeli ustvarjati precedens za okvir za neplačilo državne vlade, piše Boyer.

kaj pomeni ura

Avtor na podlagi podatkov o posameznih obveznicah, ki so jih izdale vlade zveznih držav, ocenjuje spremembe povprečnega razmika obveznic med državnimi obveznicami in dolgom ameriške zakladnice s podobnimi zapadlostmi, 15 dni in 30 dni po objavi vsakega dogodka. Razmiki obveznic so merilo tržne presoje o tveganosti vrednostnega papirja. Boyer meni, da če dogodek vodi do povečanja pričakovane stopnje izterjave, bi pričakovali zmanjšanje razmika, saj je pričakovano izplačilo imetnikom dolgov zdaj višje. Ob nadzoru dejavnikov, povezanih z značilnostmi vsake obveznice, Boyer ugotavlja, da so trije zakoni znižali razpon obveznic med 0,03 in 0,08 odstotne točke. Poleg tega je v skladu z njegovo hipotezo odločitev, da Portoriku ni treba plačati svojih obveznic iz dobička v stečaju, kar zmanjša stopnjo izterjave, povečalo razmike obveznic za 0,08 odstotne točke. Ti rezultati kažejo, da so se cene državnih obveznic odzvale na pravne dogodke v Portoriku.

kako je potekala afriška trgovina s sužnji pred vpletenostjo Evrope

Avtor tudi preučuje, ali so pravne odločitve v Portoriku slabše prizadete na države s slabšim fiskalnim stanjem, saj je večja verjetnost, da ne bodo plačale. Za to hipotezo najde mešane rezultate. Čeprav so se obveznice držav z bonitetno oceno pod najvišjo investicijsko oceno negativno odzvale na Zakon o izterjavi, ki je povečal razpone med 0,95 in 1,25 odstotne točke, ne Zakon o dolgu ne PROMESA nista imela pomembnega ali pomembnega učinka. Ugotavlja, da ni obsežnih dokazov, da je šibkejša državna vlada še posebej prizadeta, vendar predlaga, da bi model pravne negotovosti lahko bolje osvetlil odzive.

Skratka, Boyer ugotavlja, da pravne odločitve o Portoriku zmanjšujejo razmike obveznic med državnimi obveznicami in dolgom državne blagajne. To nakazuje, da je eden od kanalov, ki vpliva na občinski dolg, pravna negotovost. Avtor priznava, da je treba opraviti več raziskav o kanalu pravne negotovosti, vendar pravi, da njegovi rezultati kažejo, da bi vzpostavitev pravnega okvira za neplačilo državnih vlad lahko vodila do nižjih stroškov zadolževanja državnih vlad.