Demokracija, enakost spolov in fizična varnost žensk

POVZETEK

V pripravah na dialog o demokraciji in varnosti v skupnosti demokracij so raziskovalci Brookings Institutiona preučevali, kako je kakovost demokracije povezana s stopnjami enakosti spolov in fizične varnosti žensk. Prispevek sledi definicijam enakosti spolov in spola, ki so jih sprejele ženske ZN. Brez nadzora drugih spremenljivk je naša bivariatna analiza pokazala, da je demokratična kakovost države zmerno povezana z enakostjo spolov in fizično varnostjo žensk v tej državi. Višje kakovostne demokracije so pokazale manjše razlike med spoloma na političnem, izobraževalnem, zdravstvenem in gospodarskem prizorišču ter nižje ravni nasilja nad ženskami. V nasprotju s tem so imele močnejše avtokracije večje razlike med spoloma in višjo raven nasilja nad ženskami. Poleg tega obstaja nekaj dokazov, ki kažejo, da so močne demokratične lastnosti nujni, vendar ne zadostni pogoji za enakost spolov in varnost. Nazadnje dokazi kažejo, da prej omenjena korelacija ne velja za države s šibko do zmerno stopnjo demokracije.

V nadaljevanju avtorji najprej razpravljajo o konceptualizaciji in merjenju enakosti spolov, telesne varnosti žensk in demokracije. Drugič, za našo empirično strategijo izvajajo analizo srednje vrednosti, regresijsko analizo in pregled podatkov. Na koncu razpravljajo o rezultatih.