Chicago Metropolitics: Regionalna agenda za člane ameriškega kongresa

Leta 1996 je fundacija MacArthur izdala poročilo z naslovom Chicago Regional Report, ki ga je pripravil Metropolitan Area Program (MAP), ki je prikazal vzorce fiskalnega in socialnega stresa, ki so bili skupni za različne podregije v metropolitanskem območju Chicaga. Ti zemljevidi so bili grafični prikaz dejstva, da imajo Chicago in številna njegova predmestja več skupnega in večjo potrebo po skupni rešitvi za lajšanje svojih težav, kot so si oblikovalci politik prej mislili.


Chicago Metropolitics: Regionalna agenda za člane ameriškega kongresa temelji na prejšnji študiji MAP z opisom teh gospodarskih in družbenih trendov v smislu kongresnih okrožij. Dodatne informacije razkrivajo, kdo predstavlja najbolj obremenjene skupnosti in kdo jurisdikcije, ki bi lahko več prispevale k močnemu metropolitanskemu območju in s tem zagotovile katalizator za koalicijo. Navaja jasne politične možnosti za poslance, ki želijo okrepiti Chicagoland – v korist vseh prebivalcev regije. Medtem ko ti zemljevidi kažejo na jasne zmagovalce in poražence zaradi trenutnega neravnovesja, ki so ga ustvarile zvezne in državne politike, je pomembno poudariti, da je Chicago na splošno regija v krizi. Poleg kratkoročnih izračunov političnega dobička ali izgube so vsi člani območne delegacije in vsi njihovi volivci deležni reševanja te krize.