Reforma Oskrbe

Ali lahko zmanjšamo otroško astmo in tudi stroške?

Alice Rivlin in Meaghan George razpravljata o možnostih za sodelovanje zainteresiranih strani za zmanjšanje otroške astme in znižanje stroškov zdravstvene oskrbe.

Nauči Se Več

Zakaj je sodelovanje pacientov ključno za izboljšanje zdravja in zmanjšanje stroškov

Larry Kocot in soavtorji predstavljajo povzetek nedavnega dogodka o skrbni oskrbi v Brookingsu in razpravljajo o prihodnosti sodelovanja bolnikov.Nauči Se Več

Trajna rešitev za SGR: Čas je zdaj

Alice Rivlin je te pripombe 21. januarja 2015 posredovala odboru ameriškega predstavniškega doma za energijo in trgovino, zaslišanje pododbora za zdravje v zvezi z: 'Trajna rešitev za SGR: čas je zdaj'.Nauči Se Več